Використання іноваційних технологій для формування професійних компетентностей студентів

Від Андрущенко О. А. on 4 March, 2018 Колегам на допомогу 401 Перегляди

Найважливішим завданням реформування освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості, оскільки суспільство потребує якісно нових характеристик , направлених на розвиток умінь і навичок самостійної діяльності студента, необхідних для постійної освіти та самоосвіти, конструктивного мислення, умінь і навичок ефективної взаємодії та комунікації, формування позитивного ставлення до себе й навколишнього світу. Саме тому впровадження компетентністного підходу в сучасну освіту і формування професійної компетентності майбутнього фахівця повинно стати показником якості отриманої освіти.

Головне
Файл для завантаження
Адреса для завантаження

Стежити за подіями