Мої напрацювання

Орієнтовна програма практики

Від Андрущенко О. А. on 2 July, 2015

363 Перегляди

Практика є обов’язковим компонентом навчання, її мета і зміст повинні відповідати державним стандартам освіти, одними із основоположних принципів яких є мобільність та конкурентоспроможність студента на ринку освіти, мобільність та конкурентоспроможність випускника на ринку праці. Практика студентів повинна бути безперервною протягом усього періоду навчання і мати структурно-логічну послідовність її проведення для одержання студентами необхідного й достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до майбутньої спеціальності. Над програмою працювали (Група співавторів). Продовжити читання →

Посібник для позааудиторної роботи студентів з дисципліни "Інформатика"

Від Андрущенко О. А. on 3 March, 2018

664 Перегляди

Посібник перехідний щабель в задачах достатнього і високого рівня навчальної програми до задач, які можуть бутивикористані у якості олімпіадних завдань. Кожна тема включає розгляд конкретныхних питань, навчально-методичні матеріали та організацію позааудиторної роботи студентів. Збірник дає можливість перевірити якість засвоєного матеріалу, активії пізнавальну діяльність студентів, підвищувати їхній інтерес до інформатики, застосовувати и розвивати творчества здібності. Рекомендовано для студентів викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Продовжити читання →

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з дисципліни: «Електронна комерція»

Від Андрущенко О. А. on 4 March, 2018

817 Перегляди

Посібник містить методичні вказівки по виконанню практичних робіт з навчальної дисципліни "Електронна комерція", які розроблені відповідно до навчальної програми. Рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації економічних спеціальностей. Продовжити читання →

Комп’ютеризація виробництва

Від Андрущенко О. А. on 4 March, 2018

396 Перегляди

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОГРАМА ( ОРІЄНТОВНА) навчальної дисципліни підготовки фахівців ОКР "молодший спеціаліст" спеціальності 181 " Харчові технології " в аграрних вищих навчальних закладах Продовжити читання →

Щеплення від дезінформації(стаття)

Від Андрущенко О. А. on 2 March, 2020

524 Перегляди

Людина яка володіє інформацією – володіє світом. Якою інформацією володіє сучасна людина? Чи задовольняє вона її ? Які проблеми створюють потоки інформації  для сьогодення? Продовжити читання →

Стежити за подіями