Орієнтовна програма практики

Від Андрущенко О. А. on 2 July, 2015 Мої напрацювання 342 Перегляди

Практика є обов’язковим компонентом навчання, її мета і зміст повинні відповідати державним стандартам освіти, одними із основоположних принципів яких є мобільність та конкурентоспроможність студента на ринку освіти, мобільність та конкурентоспроможність випускника на ринку праці.
Практика студентів повинна бути безперервною протягом усього періоду навчання і мати структурно-логічну послідовність її проведення для одержання студентами необхідного й достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до майбутньої спеціальності.

Над програмою працювали (Група співавторів).

Головне
Адреса для завантаження

Стежити за подіями