Методичне забезпечення позаудиторної роботи для студентів

Від Андрущенко О. А. on 30 August, 2017 Самостійне вивчення 392 Перегляди

Організація позааудіторної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інтернет-технології в інформаційній діяльності". 
Перелік тем, що виносяться на самостійне вивчення навчальної дисципліни «Інтернет-технології в інформаційній діяльності»

 1. Поняття комп'ютерних мереж та їх класифікація. Поняття сервера, робочої станції, провайдера тощо.
 2. Історія виникнення та розвитку глобальної мережі Інтернет
 3. Переваги та недоліки неповнозв'язних топологій: тип mesh-topology, зірка, кільце (коло), шина та дерево.
 4. Адресація вузлів. Класи мережі, адреси мережі, підмережі та хости.
 5. Протоколи Інтернет TCP, IP. Загальний огляд та призначення протоколів HTTP, FTP, NNTP, SMTP, POP3.
 6. Апаратне забезпечення комп'ютерних мереж. Комунікаційні вузли (пристрої) мережі (маршрутизатори, комутатори, концентратори, шлюз тощо).
 7. Wi-Fi-пристрої, оснащення робочих станцій мережі (мережна карта, модеми тощо) та їх призначення.
 8. Всесвітня павутина WWW та основні поняття: web-сервер, web-браузер, web-сторінка, web-сайт, гіперпосилання, пошукові сервери, передача даних через протокол HTTP тощо.
 9. Огляд популярних web-браузерів та їх основні налагодження.
 10. Пошук інформації в Internet. Правила формулювання пошукових запитів в пошукових системах Internet. Види пошуку.
 11. Служба пересилання файлів між комп’ютерами FTP. Служба віддаленого доступу Telnet..
 12. Засоби інтерактивного спілкування. Служба спілкування в реальному часі IRC. Служба ICQ. Відеоконференція. IP-телефонія. Програма Skype.
 13. Електронна комерція в Internet. Системи електронних платежів.
 14. Маркетинг і реклама в Internet. Internet-аукціони.
 15. Електронне листування. Поштові сервери. Використання протоколів SMTP, POP3, IMAP для функціонування електронної пошти.
 16. Використання програми Outlook Express для електронного листування та служби новин.
 17. Конструювання сайтів за допомогою спеціальних програм-конструкторів сайтів .
 18. Викориктування графіки. Графічні формати. Списки. Таблиці в документі HTML Посилання, як основа гіпертексту.
Головне
Адреса для завантаження

Найбільш нові статті

Статті ще немає.

Стежити за подіями