Інформатика

ПР: Використання безкоштовного сервісу Google Sites для створення сайту

Від Андрущенко О. А. on 20 December, 2018

1111 Перегляди

Зайдіть на власний обліковий запис Google і перейдіть до роботи зі службою автоматизованого створення сайтів Google Sites. Додайте сторінки до сайту, заповніть їх контентом, створіть внутрішні та зовнішні гіперпосилання. Послідовність дій при створенні сайту 1.    Диск Google – Створити; 2.    Ввести заголовок; 3.    Вставити зображення; 4.    Задати адресу https://sites.googlе.com/view/sonce; 5.    Визначити структуру сайту та створити відповідні веб-сторінки; Назва сторінки Опис Головна Основні відомості про Сонячну систему Меркурій Сторінка присвячена Меркурію Венера Сторінка присвячена Венері Земля Сторінка присвячена Землі Марс Сторінка присвячена Марсу Фотогалерея Вбудовані гаджети з фотоальбомами 6.    Здійснити перегляд.   Продовжити читання →

ПР. Створення веб-сторінки за допомогою мови гіпертекстової розмітки

Від Андрущенко О. А. on 25 September, 2019

641 Перегляди

Завдання 1 Розробіть свій веб-сайт, послідовно виконуючи вправи 1-6. Вправа 1 У своїй власній папці створіть папку з ім'ям Веб-сайт-1, в ній документ програми Блокнот з таким текстом:  <html> <head> <title> Про себе докладніше </title> </head>  <body> (текст — автобіографічна довідка про себе) </body> </html> Збережіть документ з ім'ям fіlе2.htm у своїй папці Веб-сайт-1 на сервері  Продовжити читання →

ПР: Статистичний аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

648 Перегляди

Завдання 1 Туристична фірма, що реалізує путівки у семи містах країни, провела рекламну кампанію. У таблиці (рис.1) наведено дані про кількість путівок, проданих протягом тижня до проведення рекламної кампанії та протягом тижня після неї. Створіть таблицю за зразком, наведеним на рис. 1, та обчисліть характеристики центру та варіації розподілу. Порівняйте дві вибірки та зробіть висновки щодо впливу рекламної кампанії на обсяги продажу путівок. Продовжити читання →

ПР: Розв’язування прикладних задач з використанням логічних функцій

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

820 Перегляди

Завдання 1 Побудуйте таблицю та виконайте відповідні розрахунки (рис. 2.2), враховуючи: 1 кг бананів коштує 25 грн; Оплата продавця розраховується наступним чином: якщо продавець продав не менше 500 кг бананів, то ОП=ВИР*0,2, інакше ОП=ВИР*0,15, де ОП – оплата продавця, ВИР – виручка від продажу; Премія розраховується наступним чином: якщо продавець продав більше 789 кг бананів, то вона дорівнює 1000 грн, в іншому випадку 10 грн. Продовжити читання →

ПР: Візуалізація рядів і трендів даних

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

588 Перегляди

Завдання 1 Таблиця 3.10 містить  статистичні дані про чисельність населення України за статтю за 1940-2016 роки.  Обчисліть чисельність населення по роках. Побудуйте на окремому аркуші кругову діаграму за кількістю чоловіків і жінок у 2016 році. Побудуйте на окремому аркуші гістограму  кількості чоловіків і жінок по рокам. Побудуйте графік природнього приросту населення України за певний період. Діаграми відредагуйте та відформатуйте згідно зразків, зображених на рис. 3.11. Аналізуючи  побудовані діаграм, дайте відповідь на такі питання: Як змінювалася чисельність  населення України за період з 1940 по 2016 роки? Який період, на вашу думку, свідчить про стабільність в Україні? Як ви вважаєте, що впливає на демографічну ситуацію в нашій країні? Що ви можете сказати про чисельність чоловіків і жінок у 2016 році?  Спробуйте пояснити, чому так. Продовжити читання →

ПР: Розв'язування задач на підбір параметра та оптимізаційних задач

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

536 Перегляди

Завдання 1 На деякому підприємстві щомісяця випускається 1000 одиниць продукції. Собівартість одиниці продукції становить 50 грн., крім того фірма несе щомісячні витрати у розмірі 2000 грн., не пов’язані безпосередньо з виробництвом, та сплачує податок у розмірі 15% від доходу. Побудуйте таблицю (рис. 4.12) та обчисліть: Дохід, грн., скориставшись формулою Doh=C*K, де С – ціна одиниці продукції,  К – кількість продукції( обсяг виробництва).  Податок за формулою Pod=Doh*15%, де Doh – дохід. Загальні витрати підприємства – Vitr=К*Sob+Pod+InVitr, де Sob – собівартість продукції; InVitr – інші витрати підприємства, Pod- податок. Прибуток підприємства  – P= Doh- Vitr.  Скориставшись засобом MS Excel  Підбір параметра, визначте, якою має бути ціна одиниці продукції, щоб підприємство отримало щомісячний прибуток у сумі 10000 грн. (припускаємо, що вся продукція продається). Продовжити читання →

ПР: Автоматизація опрацювання списків. Консолідація даних. Зведені таблиці

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

815 Перегляди

Завдання 1 Скопіюйте відсортовану базу даних на  робочі аркуші Завдання 2а, Завдання 2б і виконайте фільтрацію даних у відсортованій таблиці. а)Створіть Автофільтр і відберіть записи з інвестиційними витратами понад 100 тис. грн і термін окупності більше одного року. б)Створіть Розширений фільтр, що відбирає записи бази даних із назвою фірми “Лідер”, інвестиційні витрати яких не менші 100 тис. грн. і термін окупності більше одного року. Продовжити читання →

ПР: Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів у середовищі СУБД MS Access

Від Андрущенко О. А. on 7 October, 2021

42 Перегляди

Уявіть, що Вас взяли на посаду адміністратора до туристичної фірми Агенція Мандрівка. Керівництво агенції поставило перед Вами задачу – «створити автоматизоване робоче місце оператора у вигляді бази даних та організувати його роботу». Для вирішення поставленої задачі пропонуємо свою допомогу, яка полягає у виконанні завдань даної Практичної роботи та наступних. Результатом вивчення теоретичного матеріалу та виконання завдань буде створена Вами база даних. Продовжити читання →

ПР: Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Створення запитів в середовищі СУБД MS Access

Від Андрущенко О. А. on 7 October, 2021

28 Перегляди

Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри подібно до використання фільтрів у табличному процесорі. Фільтр дає змогу уникнути тих записів, які неважливі на даному сеансі перегляду. Продовжити читання →

ПР: Створення та модифікація форм і звітів в середовищі СУБД MS Access

Від Андрущенко О. А. on 7 October, 2021

40 Перегляди

Одним з основних елементів інтерфейсу є форма. За допомогою форм можна організувати доступ до всіх інших об’єктів бази даних: таблиць, запитів, інших форм, звітів, контекстних меню і т.д. Форма дозволяє подати табличну інформацію в зручному та наочному вигляді. В найпростішому випадку форма відображає один запис таблиці. В Access можна створювати форми для роботи з однією і більше таблицями. Звіт є кінцевим продуктом БД, призначених для друку, і при створенні звіту можна комбінувати дані з таблиць, запитів і навіть форм. За допомогою звітів можна переглядати, форматувати та підсумовувати дані, можна використовувати такі параметри як сортування, групування та зведення даних. Продовжити читання →

Стежити за подіями