ПР: Візуалізація рядів і трендів даних

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019 Практичні роботи 587 Перегляди

Завдання 1

Таблиця 3.10 містить  статистичні дані про чисельність населення України за статтю за 1940-2016 роки. 

  • Обчисліть чисельність населення по роках.
  • Побудуйте на окремому аркуші кругову діаграму за кількістю чоловіків і жінок у 2016 році.
  • Побудуйте на окремому аркуші гістограму  кількості чоловіків і жінок по рокам.
  • Побудуйте графік природнього приросту населення України за певний період.

Діаграми відредагуйте та відформатуйте згідно зразків, зображених на рис. 3.11.

  1. Аналізуючи  побудовані діаграм, дайте відповідь на такі питання:
  2. Як змінювалася чисельність  населення України за період з 1940 по 2016 роки?
  3. Який період, на вашу думку, свідчить про стабільність в Україні?
  4. Як ви вважаєте, що впливає на демографічну ситуацію в нашій країні?
  5. Що ви можете сказати про чисельність чоловіків і жінок у 2016 році?  Спробуйте пояснити, чому так.
Головне
Файл для завантаження
Адреса для завантаження

Стежити за подіями