Статті за Березень, 2018

Посібник для позааудиторної роботи студентів з дисципліни "Інформатика"

Від Андрущенко О. А. on 3 March, 2018

Мої напрацювання

279 Перегляди

Посібник перехідний щабель в задачах достатнього і високого рівня навчальної програми до задач, які можуть бутивикористані у якості олімпіадних завдань. Кожна тема включає розгляд конкретныхних питань, навчально-методичні матеріали та організацію позааудиторної роботи студентів. Збірник дає можливість перевірити якість засвоєного матеріалу, активії пізнавальну діяльність студентів, підвищувати їхній інтерес до інформатики, застосовувати и розвивати творчества здібності. Рекомендовано для студентів викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Продовжити читання →

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з дисципліни: «Електронна комерція»

Від Андрущенко О. А. on 4 March, 2018

Мої напрацювання

351 Перегляди

Посібник містить методичні вказівки по виконанню практичних робіт з навчальної дисципліни "Електронна комерція", які розроблені відповідно до навчальної програми. Рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації економічних спеціальностей. Продовжити читання →

Комп’ютеризація виробництва

Від Андрущенко О. А. on 4 March, 2018

Мої напрацювання

189 Перегляди

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОГРАМА ( ОРІЄНТОВНА) навчальної дисципліни підготовки фахівців ОКР "молодший спеціаліст" спеціальності 181 " Харчові технології " в аграрних вищих навчальних закладах Продовжити читання →

Методичне забезпечення позаудиторної роботи для студентів з дисципліни "Електронна комерція"

Від Андрущенко О. А. on 4 March, 2018

Самостійне вивчення

230 Перегляди

Організація самостійної позааудіторної роботи студентів з навчальної дисципліни «Електронна комерція». Продовжити читання →

Використання іноваційних технологій для формування професійних компетентностей студентів

Від Андрущенко О. А. on 4 March, 2018

Колегам на допомогу

171 Перегляди

Найважливішим завданням реформування освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості, оскільки суспільство потребує якісно нових характеристик , направлених на розвиток умінь і навичок самостійної діяльності студента, необхідних для постійної освіти та самоосвіти, конструктивного мислення, умінь і навичок ефективної взаємодії та комунікації, формування позитивного ставлення до себе й навколишнього світу. Саме тому впровадження компетентністного підходу в сучасну освіту і формування професійної компетентності майбутнього фахівця повинно стати показником якості отриманої освіти. Продовжити читання →

Робочий зошит з комп'теризації виробництва

Від Андрущенко О. А. on 4 March, 2018

Практичні роботи

256 Перегляди

РОБОЧИЙ ЗОШИТ для практичних робіт з комп'ютеризації с.г. виробництва Продовжити читання →

Тести до теми: Віртуальні підприємства
Практична робота 9 Створення електронного магазину за допомогою безкоштовного ресурсу

Від Андрущенко О. А. on 21 March, 2018

Практичні роботи

356 Перегляди

Визначитися з темою веб-сайту (обрати назву фірми-магазину, врахувати інформацію про фірму, товари та послуги; розміщення фірми, контактна адреса та телефон, можливі інші реквізити, електронна адреса; працівники фірми і таке інше). Вибір теми - довільний для кожного студента. Набути уміння використовувати інструментальні засоби створення систем ЕК (електронних магазинів), використовувати безкоштовний ресурс https://www.jimdo.com/ для створення складних web-сторінок.  Продовжити читання →

Практична робота 10 Проектування веб-сайту віртуального електронного магазину

Від Андрущенко О. А. on 21 March, 2018

Практичні роботи

355 Перегляди

Завдання: Створіть веб-сайт Електронного магазину-фірми із трьома рівнями ієрархії сторінок. Визначитися з темою веб-сайту (обрати назву фірми-магазину, врахувати інформацію про фірму, товари та послуги; розміщення фірми, контактна адреса та телефон, можливі інші реквізити, електронна адреса; працівники фірми і таке інше). Вибір теми - довільна для кожного студента. Навчитися використовувати можливості візуального редактора FrontPage для форматування тексту веб-сторінок, створення гіперпосилань, вставлення графіки і таблиць та публікувати веб-сайт на веб-сервері. Продовжити читання →

Відкрите занятт. Підготовка та проведення конференції з презентації віртуального підприємства

Від Андрущенко О. А. on 22 March, 2018

Колегам на допомогу

435 Перегляди

Сьогодні на заняття ми продовжуємо ознайомитися з можливостями електронної комерції, яка надає необмежені можливості для ведення електронної економічної діяльності. Тема заняття: «Підготовка та проведення конференції з презентації віртуального підприємства». Мета заняття: Ознайомлення з поняттям віртуального підприємства; вчити визначити класи віртуальних підприємств та їх типів; сформувати розуміння визначити напрями діяльності віртуальної організації робочої групи та життєвий цикл віртуального підприємства. Широке застосування ІКТ привело до того, що витрати на подолання географічної відстані замінюються на витрати організації ефективного мережевого доступу. У сучасних умовах поширення ІКТ надає потенційну можливість об'єднання всіх суб'єктів господарської діяльності в єдиний інформаційний простір. Потенційні можливості економії витрат від віртуалізації економічної діяльності підприємств зростають при розвантаженні бізнес-процесів організацій також на тих ринках, ... Продовжити читання →

Стежити за подіями