Андрущенко О. А.

Андрущенко О. А.

Біографія 2000 р. - закінчила Анатоліївську ЗОШ І-ІІІ ст. 2000-2006 рр. - Херсонський державний університет 2005 -2012 рр. - працювала вчителем інформатики Терезинського НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садочок З 2012 р. - працюю викладачем компютерних дисциплін в ТЕК БНАУ м. Біла Церква Стаж роботи: 17 років Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії
Учасник з 3 March, 2018
Соціальні сторінки
Телефон
Телефон
ПР: Створення та модифікація форм і звітів в середовищі СУБД MS Access

Від Андрущенко О. А. on 7 October, 2021

Практичні роботи

17 Перегляди

Одним з основних елементів інтерфейсу є форма. За допомогою форм можна організувати доступ до всіх інших об’єктів бази даних: таблиць, запитів, інших форм, звітів, контекстних меню і т.д. Форма дозволяє подати табличну інформацію в зручному та наочному вигляді. В найпростішому випадку форма відображає один запис таблиці. В Access можна створювати форми для роботи з однією і більше таблицями. Звіт є кінцевим продуктом БД, призначених для друку, і при створенні звіту можна комбінувати дані з таблиць, запитів і навіть форм. За допомогою звітів можна переглядати, форматувати та підсумовувати дані, можна використовувати такі параметри як сортування, групування та зведення даних. Продовжити читання →

ПР: Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Створення запитів в середовищі СУБД MS Access

Від Андрущенко О. А. on 7 October, 2021

Практичні роботи

13 Перегляди

Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри подібно до використання фільтрів у табличному процесорі. Фільтр дає змогу уникнути тих записів, які неважливі на даному сеансі перегляду. Продовжити читання →

ПР: Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів у середовищі СУБД MS Access

Від Андрущенко О. А. on 7 October, 2021

Практичні роботи

14 Перегляди

Уявіть, що Вас взяли на посаду адміністратора до туристичної фірми Агенція Мандрівка. Керівництво агенції поставило перед Вами задачу – «створити автоматизоване робоче місце оператора у вигляді бази даних та організувати його роботу». Для вирішення поставленої задачі пропонуємо свою допомогу, яка полягає у виконанні завдань даної Практичної роботи та наступних. Результатом вивчення теоретичного матеріалу та виконання завдань буде створена Вами база даних. Продовжити читання →

Зразки документів для написання курсової роботи

Від Андрущенко О. А. on 7 October, 2021

Матеріали до курсової

14 Перегляди

Зразки документів для написання курсової роботи з дисципліни Основи алгоритмізації та програмування Продовжити читання →

Щеплення від дезінформації(стаття)

Від Андрущенко О. А. on 2 March, 2020

Мої напрацювання

524 Перегляди

Людина яка володіє інформацією – володіє світом. Якою інформацією володіє сучасна людина? Чи задовольняє вона її ? Які проблеми створюють потоки інформації  для сьогодення? Продовжити читання →

ПР: Статистичний аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

Практичні роботи

611 Перегляди

Завдання 1 Туристична фірма, що реалізує путівки у семи містах країни, провела рекламну кампанію. У таблиці (рис.1) наведено дані про кількість путівок, проданих протягом тижня до проведення рекламної кампанії та протягом тижня після неї. Створіть таблицю за зразком, наведеним на рис. 1, та обчисліть характеристики центру та варіації розподілу. Порівняйте дві вибірки та зробіть висновки щодо впливу рекламної кампанії на обсяги продажу путівок. Продовжити читання →

ПР: Розв’язування прикладних задач з використанням логічних функцій

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

Практичні роботи

777 Перегляди

Завдання 1 Побудуйте таблицю та виконайте відповідні розрахунки (рис. 2.2), враховуючи: 1 кг бананів коштує 25 грн; Оплата продавця розраховується наступним чином: якщо продавець продав не менше 500 кг бананів, то ОП=ВИР*0,2, інакше ОП=ВИР*0,15, де ОП – оплата продавця, ВИР – виручка від продажу; Премія розраховується наступним чином: якщо продавець продав більше 789 кг бананів, то вона дорівнює 1000 грн, в іншому випадку 10 грн. Продовжити читання →

ПР: Візуалізація рядів і трендів даних

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

Практичні роботи

563 Перегляди

Завдання 1 Таблиця 3.10 містить  статистичні дані про чисельність населення України за статтю за 1940-2016 роки.  Обчисліть чисельність населення по роках. Побудуйте на окремому аркуші кругову діаграму за кількістю чоловіків і жінок у 2016 році. Побудуйте на окремому аркуші гістограму  кількості чоловіків і жінок по рокам. Побудуйте графік природнього приросту населення України за певний період. Діаграми відредагуйте та відформатуйте згідно зразків, зображених на рис. 3.11. Аналізуючи  побудовані діаграм, дайте відповідь на такі питання: Як змінювалася чисельність  населення України за період з 1940 по 2016 роки? Який період, на вашу думку, свідчить про стабільність в Україні? Як ви вважаєте, що впливає на демографічну ситуацію в нашій країні? Що ви можете сказати про чисельність чоловіків і жінок у 2016 році?  Спробуйте пояснити, чому так. Продовжити читання →

ПР: Розв'язування задач на підбір параметра та оптимізаційних задач

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

Інформатика

519 Перегляди

Завдання 1 На деякому підприємстві щомісяця випускається 1000 одиниць продукції. Собівартість одиниці продукції становить 50 грн., крім того фірма несе щомісячні витрати у розмірі 2000 грн., не пов’язані безпосередньо з виробництвом, та сплачує податок у розмірі 15% від доходу. Побудуйте таблицю (рис. 4.12) та обчисліть: Дохід, грн., скориставшись формулою Doh=C*K, де С – ціна одиниці продукції,  К – кількість продукції( обсяг виробництва).  Податок за формулою Pod=Doh*15%, де Doh – дохід. Загальні витрати підприємства – Vitr=К*Sob+Pod+InVitr, де Sob – собівартість продукції; InVitr – інші витрати підприємства, Pod- податок. Прибуток підприємства  – P= Doh- Vitr.  Скориставшись засобом MS Excel  Підбір параметра, визначте, якою має бути ціна одиниці продукції, щоб підприємство отримало щомісячний прибуток у сумі 10000 грн. (припускаємо, що вся продукція продається). Продовжити читання →

ПР: Автоматизація опрацювання списків. Консолідація даних. Зведені таблиці

Від Андрущенко О. А. on 2 December, 2019

Інформатика

776 Перегляди

Завдання 1 Скопіюйте відсортовану базу даних на  робочі аркуші Завдання 2а, Завдання 2б і виконайте фільтрацію даних у відсортованій таблиці. а)Створіть Автофільтр і відберіть записи з інвестиційними витратами понад 100 тис. грн і термін окупності більше одного року. б)Створіть Розширений фільтр, що відбирає записи бази даних із назвою фірми “Лідер”, інвестиційні витрати яких не менші 100 тис. грн. і термін окупності більше одного року. Продовжити читання →

Студентські творчі проекти з технологій

Від Андрущенко О. А. on 26 November, 2019

Проекти

441 Перегляди

Творчі проекти студентів відділення інформаційних технологій. Етапи роботи над проектом: 1. Підготовчий, на якому вивчали літературу по даній темі, шукали історичний матеріал, що стосується обраної теми;  2. Дослідницький етап - планування роботи, визначення методів дослідження, розглянути не один можливий варіант виконання практичної частини проекту, розробити  власну конструкцію виробу та необхідну документацію на виготовлення виробу;  3. Реалізація проекту;  4. Захист проекту - обговорення проекту та процесу його виконання. Продовжити читання →

ПР. Дизайн інтер'єру. Створення кімнати у програмі PRO100.

Від Андрущенко О. А. on 23 October, 2019

Практичні роботи

860 Перегляди

Створення дизайну інтерєру кімнати за допомогою програми PRO100. Продовжити читання →

СТОП-БУЛІНГ

Від Андрущенко О. А. on 25 September, 2019

Колегам на допомогу

794 Перегляди

План виховного заходу. Ознайомити студентів з поняттям, формами та структурою булінгу; виховувати почуття емпатії та переживання до однолітків, яка зазнає насильства; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки., розвивати гнучкість мислення, формування навичок толерантного спілкування, виховувати почуття поваги та гідності. Продовжити читання →

ПР. Створення веб-сторінки за допомогою мови гіпертекстової розмітки

Від Андрущенко О. А. on 25 September, 2019

Практичні роботи

619 Перегляди

Завдання 1 Розробіть свій веб-сайт, послідовно виконуючи вправи 1-6. Вправа 1 У своїй власній папці створіть папку з ім'ям Веб-сайт-1, в ній документ програми Блокнот з таким текстом:  <html> <head> <title> Про себе докладніше </title> </head>  <body> (текст — автобіографічна довідка про себе) </body> </html> Збережіть документ з ім'ям fіlе2.htm у своїй папці Веб-сайт-1 на сервері  Продовжити читання →

Проект: Дослідження віртуального спілкування

Від Андрущенко О. А. on 22 January, 2019

Проекти

527 Перегляди

• Підготовчий, який пов’язаний з формування проблеми, обґрунтування її соціальної і практичної значущості, а також висунення гіпотез щодо її вирішення; • Дослідницький етап - планування роботи, визначення методів дослідження, розподіл обов'язків між розробниками проекту; • Реалізація проекту; • Захист проекту – обговорення проекту та процесу його виконання.   Продовжити читання →

ПР: Використання безкоштовного сервісу Google Sites для створення сайту

Від Андрущенко О. А. on 20 December, 2018

Практичні роботи

1076 Перегляди

Зайдіть на власний обліковий запис Google і перейдіть до роботи зі службою автоматизованого створення сайтів Google Sites. Додайте сторінки до сайту, заповніть їх контентом, створіть внутрішні та зовнішні гіперпосилання. Послідовність дій при створенні сайту 1.    Диск Google – Створити; 2.    Ввести заголовок; 3.    Вставити зображення; 4.    Задати адресу https://sites.googlе.com/view/sonce; 5.    Визначити структуру сайту та створити відповідні веб-сторінки; Назва сторінки Опис Головна Основні відомості про Сонячну систему Меркурій Сторінка присвячена Меркурію Венера Сторінка присвячена Венері Земля Сторінка присвячена Землі Марс Сторінка присвячена Марсу Фотогалерея Вбудовані гаджети з фотоальбомами 6.    Здійснити перегляд.   Продовжити читання →

Практична робота 11 Створення електронного магазину на основі стандартних засобів

Від Андрущенко О. А. on 6 April, 2018

Практичні роботи

628 Перегляди

Набути практичних навичок створення веб-сторінок за допомогою мови HTML, навчитися визначати структуру сторінок, розміщувати і форматувати текст, працювати з таблицями, пов'язувати створені файли за допомогою гіперпосилань. Завдання Розробіть свій Інтернет-магазин, який повинен мати таку структуру: 1. Модуль «Каталог товарів». 2. Модуль «Авторизація відвідувачів». 3. Модуль «Оформлення замовлення». 4. Модуль «Оплата замовлення». Продовжити читання →

Практична робота 12 Створення електронного магазину за допомогою фреймів

Від Андрущенко О. А. on 6 April, 2018

Практичні роботи

772 Перегляди

Набути уміння використовувати інструментальні засоби створення систем ЕК (електронних магазинів), використовувати базовий код фреймової структури документів для створення складних web-сторінок. Завдання Структура сторінки повинна передбачати 4 фреймові елементи: фрейм “Text” повинен бути цілком заповнений текстом згідно виданого завдання та відповідати йому; у фреймі “Menu” необхідно передбачити пункти меню згідно інформації у фреймі “текст”. Мінімальна кількість пунктів меню (посилань) – 5; фрейм “Banner” повинен містити графічну візуальну інформацію згідно тематики з елементами реклами або оголошень.; фрейм “Logo” повинен передбачати чітке та зрозуміле представлення підприємства і його слід створити згідно тематики завдання Всі етапи роботи зі створення сторінки на основі фреймів повинні бути описані з використанням скріншотів та підписані згідно етапів. Продовжити читання →

Відкрите занятт. Підготовка та проведення конференції з презентації віртуального підприємства

Від Андрущенко О. А. on 22 March, 2018

Колегам на допомогу

929 Перегляди

Сьогодні на заняття ми продовжуємо ознайомитися з можливостями електронної комерції, яка надає необмежені можливості для ведення електронної економічної діяльності. Тема заняття: «Підготовка та проведення конференції з презентації віртуального підприємства». Мета заняття: Ознайомлення з поняттям віртуального підприємства; вчити визначити класи віртуальних підприємств та їх типів; сформувати розуміння визначити напрями діяльності віртуальної організації робочої групи та життєвий цикл віртуального підприємства. Широке застосування ІКТ привело до того, що витрати на подолання географічної відстані замінюються на витрати організації ефективного мережевого доступу. У сучасних умовах поширення ІКТ надає потенційну можливість об'єднання всіх суб'єктів господарської діяльності в єдиний інформаційний простір. Потенційні можливості економії витрат від віртуалізації економічної діяльності підприємств зростають при розвантаженні бізнес-процесів організацій також на тих ринках, ... Продовжити читання →

Стежити за подіями